Praktijklijn
026 - 4438777

Infecties

Niet alle infecties zijn te voorkomen en niet alle infecties zijn gevaarlijk. Een verkoudheid kan bijvoorbeeld geen kwaad. Maar sommige andere infecties kunnen wel ernstige gevolgen hebben. Soms kan een infectie leiden tot een miskraam of aangeboren afwijkingen veroorzaken.

Kinderziektes

Op scholen en kinderdagverblijven steken met regelmaat de bekende infectieziektes de kop op. Kinderen kunnen dan een belangrijke bron van infectie zijn. Voorbeelden hiervan zijn Parvo virus (vijfde ziekte), CMV en waterpokken. De infectie wordt overgedragen door speeksel, urine en het vocht uit de blaasjes.

Belangrijk is dus een goede hygiëne in de omgang met kinderen: handen wassen, niet van het zelfde lepeltje/speen eten en andere zieke kinderen mijden.

Cytomegalie : CMV

  • een CMV infectie kan regelmatig opnieuw terugkomen, net als herpes/ koortslip
  • ongeveer 50% van alle zwangeren heeft antistoffen en is immuun.
  • minder dan 5% van de zwangeren die de eerste keer de infectie heeft, heeft symptomen.
  • bij de eerste keer dat er een infectie is kan 30% van de baby's besmet worden, is het niet de eerste keer dan 1-2%.
  • antistoffen zijn dus niet altijd veilig.
  • infectie kunnen we vaststellen met bloedonderzoek
  • voor bevestigen van de besmetting van de baby is er een vruchtwaterpunctie; na 21 weken zwangerschap en na een bepaalde tussentijd, als de baby in het vruchtwater geplast heeft
  • 10% van de geinfecteerde baby's heeft symptomen bij de geboorte
  • aangeboren cytomegalie is een hoofdoorzaak voor aangeboren doofheid. Het kan ook o.a mentale achterstand, motorische stoornis en epilepsie veroorzaken.

Toxoplasmose

Toxoplasmose kan behalve door o.a rauw vlees (zie bij voeding) ook veroorzaakt worden door ontlasting van katten. In verband hiermee is het belangrijk om met handschoenen in de tuin te werken en met handschoenen de kattenbak schoon te maken.

Een zeer goede folder met veel informatie is te vinden op: http://www.rivm.nl/cib/binaries/zwanger_vragen_en_antw_LR_tcm92-60776.pdf

Griepprik

Het RIVM brengt op haar site een advies uit over verstrekken van de griepprik aan zwangere vrouwen. Gezonde zwangere vrouwen hoeven geen griepprik te halen, maar mogen dit wel doen. Zwangere vrouwen met specifieke medische aandoeningen (een hart- en longziekte, suikerziekte) of een lagere weerstand tegen infecties door ziekte of medicijngebruik, hebben meer kans om ernstig ziek te worden door griep. Daarom krijgen zij wel het advies om de griepprik te halen.

Kinkhoest

In Nederland worden kinderen vanaf twee maanden binnen het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen kinkhoest. Dit betekent dat een pasgeborene tijdens de eerste maanden nog niet beschermd is. Omdat de bescherming door de vaccinatie in de loop der jaren afneemt, komt kinkhoest toch nog vaak voor in Nederland.

Vaccineren van zwangere vrouwen om kinkhoest bij pasgeborenen te voorkomen

Om kinkhoest bij haar baby te voorkomen kan een zwangere vrouw zich laten vaccineren, zoals in 2015 geadviseerd door de Gezondheidsraad. Wanneer een zwangere vrouw gevaccineerd wordt, maakt zij antistoffen aan die via de navelstreng aan het kind worden doorgegeven. Hierdoor is het kind al vanaf de geboorte beschermd. Het voorkeursmoment voor vaccineren is tussen de 28-32 weken zwangerschap, omdat de ongeboren baby dan optimaal baat heeft van de door moeder aangemaakte antistoffen.

Kinkhoest vaccinatie wordt gegeven in combinatie met vaccins tegen tetanus, difterie en polio (DKTP). Dit kan veilig gegeven worden tijdens de zwangerschap. Na vaccinatie kan er pijn, roodheid of zwelling optreden rond de prikplek op de arm. Ook kan er koorts ontstaan. Deze klachten gaan vanzelf weer over.

Afspraak voor vaccineren

Als zwangere vrouwen gevaccineerd willen worden, dan kan dit bijvoorbeeld bij GGD Gelderland-Midden. Zij kunnen dan een afspraak maken via telefoonnummer 088 355 5100 of via onze website. GGD Gelderland-Midden vaccineert op locaties in Arnhem en Ede. De vaccinatie wordt soms vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De prijs van het vaccin bedraagt momenteel € 35,50.